review strategi

Discussion in 'Ebook Forex' started by adellekohler, Dec 6, 2017.

 1. adellekohler

  adellekohler New Member

  Tại sao đánh giá thông tin?
  Khi chúng ta tìm hiểu thông tin mới, chúng ta nhớ ngay lập tức ngay sau khi chúng ta đã học được nó. Sau đó, chúng tôi quên mất các chi tiết khi thời gian trôi qua. Ngay cả sau vài ngày, chúng ta chỉ có thể nhớ lại một chút về những gì chúng ta đã học được.

  Để nhớ những gì chúng ta đã học được trong thời gian dài, chúng ta cần phải chuyển thông tin từ bộ nhớ ngắn hạn (những gì chúng ta đang suy nghĩ hoặc nhận thức) vào bộ nhớ dài hạn.

  Để làm được điều này, chúng ta cần phải xem lại những gì chúng ta đã học, và chúng ta cần làm điều này thường xuyên. Phải mất thời gian để cam kết thông tin đến bộ nhớ dài hạn, và việc xem xét thông tin giúp chúng tôi thực hiện việc này.

Share This Page